Euroopa esiajalugu (AIA6022.HT)
space
Õppeaine kood
AIA6022.HT
vana ainekood
AIA6022
Õppeaine nimetus eesti k
Euroopa esiajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
European Prehistory
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused ülevaate kujunemiseks Euroopa esiajaloost alates tsivilisatsioonide tekkimisest Euroopas kuni keskaja alguseni põhjapoolses Euroopas (ca 800 AD), konkreetsetest muististest, uurimisseisust eri maades ning arheoloogilise materjali erinevatest interpretatsioonivõimalustest.

Luua kompetents Euroopa varasema arheoloogilise ainese tõlgendamiseks kaasaegsete teoreetiliste meetoditega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse üldine ülevaade perioodide ja piirkondade kaupa, käsitledes sealhulgas põgusalt ka arheoloogia kui teaduse arengut. Keskendutakse ennekõike üldistavatele iseloomustustele, vähem konkreetsetele esemeuurimustele. Rõhk on ühiskonnal, majandusel, ideoloogiatel. Kultuurilised sidemed nii Euroopa eri piirkondade vahel. Kultuurisfäärid ja nende muutumine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub Euroopa esiajaloos, selle olulisimates kultuurides ja nendevahelistes seostes
- teab Euroopa olulisimaid arheoloogilisi muistiseid
- teab ja kirjeldab Euroopa esiajaloo perioode ning neile iseloomulikke jooni
- valdab arusaama ühiskondliku arengu seaduspärasustest varases Euroopas
- kirjeldab ühiskonna, majanduse, tehnoloogia ja ideoloogia arengut eri perioodide ja maade lõikes.
- kirjeldab ühiskondliku arengu kajastumisviise arheoloogilises materjalis
Õppejõud
Marika Mägi, PhD
space