Eesti esiajalugu (AIA6020.HT)
space
Õppeaine kood
AIA6020.HT
vana ainekood
AIA6020
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti esiajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Prehistory
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua üliõpilasele eeldused ülevaate saamiseks Eesti ajaloost kiviajast keskajani, samuti erinevatele etappidele omasest leiumaterjalist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengukursus annab ülevaate Eesti ajaloost kiviajast kuni 1250. aastani. Antakse ülevaade iga perioodi uurimissuundade arengust, muistiseliikidest ning nende interpretatsioonist, asustuspildist ning ühiskonnast. Tutvustatakse leiuliike. Vaadeldakse põhjalikumalt matusekombeid, lahatakse nende tagamaid. Vaadeldakse Eesti aladel elanud inimeste kultuurikontakte.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine läbinud üliõpilane
Nimetab Eesti esiajaloo arheoloogia arengu põhietappe ning kirjeldab nende arenguid.
Kirjeldab Eesti esiajaloo etappe ja nendele vastavat arheoloogilist materjali.
Oskab grupitööna ettekannet ette valmistada ja seda suuliselt esitada eelenavalt ettevalmistatud materjali nõutud ajalistes piirides.
Oskab ette antud tekstidega iseseisvalt tööd teha ja nende põhjal kirjaliku või suulise kokkuvõtte koostada.
Õppejõud
Marika Mägi, PhD
space