Business Information Resources
Course code
INT7104.DT
old course code
INT7104
Course title in Estonian
Äri- ja ettevõtlusinformatsiooni allikad
Course title in English
Business Information Resources
ECTS credits
4.0
approximate amount of contact lessons
32
Teaching semester
spring2
Assessment form
Examination
lecturer of 2019/2020  Autumn semester
õppejõud on määramata
lecturer of 2019/2020  Spring semester
lecturer not assigned
Teacher
Lekt Silvi Metsar, MA
Study literature
Abels, G.E., Klein, D.P. (2008). Business Information: Needs and Strategies. Bingley: Academic Press.
Diamond, W.; Oppenheim, M. R. (2004). Marketing Information: A Strategic Guide for Business and Finance Libraries. Binghamton (N.Y.): Haworth Information Press.
Ghauri, P.; Grǿnhaug, K. (2004). Äriuuringute meetodid. Tallinn: Külim.
Kallam, H., Kolbre, E., Lend, E. jt. (2003). Ärikorralduse põiteadmised. Tallinn: Külim.
Kotler, P. (2007). Kotleri turundus. Tallinn: Pegasus.
O'Hare, C. (2007). Business Information Sources: A Beginner's Guide. London: Facet.
Replacement literature
Aarma, A. (2005). Majandusstatistika. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.
Burke, M. (2003). The Phenomenal Power of Business Intelligence: Managerial Skills for the 21st Century. London: Europa.
Rünkla, J. (2003). Ärianalüüs. Tallinn: Külim.
Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2006). Innovatsiooni juhtimine. Tehnolooogiliste, organisatsiooniliste ja turu muudatuste integreerimine. Tallinn: EAS, Pegasus.