Intelligent Systems
space
Course code
IFI6021
old course code
IFI6021
Course title in Estonian
Intelligentsed süsteemid
Course title in English
Intelligent Systems
ECTS credits
3.0
Assessment form
Examination
lecturer of 2023/2024 Spring semester
Not opened for teaching. Click the study programme link below to see the nominal division schedule.
lecturer of 2024/2025 Autumn semester
Not opened for teaching. Click the study programme link below to see the nominal division schedule.
Course aims
Luua eeldused teadmiste ja intellekti olemuse mõistmiseks struktuuriteoreetilise ning matemaatilise loogika vahenditega.
Brief description of the course
Aine jaguneb järgmisteks osadeks: 1. Sissejuhatus ainesse. Esitatakse valdkonna kirjeldus ja käsitletavate probleemide ning teemade iseloomust. Formuleeritakse olulisemad probleemid ja aine ülesehituse kirjeldus. 2. Matemaatilised käsitlusvahendid. Antakse lühike ülevaade vajalikest mõistetest ja tulemustest, mis pärinevad hulgateooriast, matemaatilisest loogikast, algoritmiteooriast ning algebrast. 3. Teadmised ja intellekt. Käsitletakse teadmiste, andmete, saladuste ja informatsiooni mõistet tuginedes tähiseks-tähenduseks olemise relatsioonile. Esitatakse teadmiste ja süsteemi mõistele tuginev intellekti määratlus ning intellekti liigitamise alused. 4. Formaliseerimine. Selgitatakse sarnasuse ja seotuse metapredikaatide abil, milles seisneb olemuslikult mingi valdkonna tundmaõppimise selline faas, mida võiks nimetada vaadeldava valdkonna range käsitluse ehk formalismi loomiseks.
Isese
Learning outcomes in the course
Upon completing the course the student:Teacher
prof Peeter Lorents
Prerequisite course 1
space