Poliitika ja valitsemine
space
Õppekava kood
RIPGM.YK
Õppekava kuraator
Leif Kalev
HTMi õppekava kood
Õppekavaversiooni kood
RIPGM/.YK
Instituut / kolledž
YK - Ühiskonnateaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Poliitika ja valitsemine
Õppekava nimetus i.k.
Politics, Policy and Governance
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
sotsiaalteadused
Õppekavarühm
Poliitikateadus ja kodanikuõpetus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon sotsiaalteadustes (sh poliitikateadused, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister
Õppekava eesmärgid
- toetada akadeemilise võimekuse, pädevuse ning kriitilise, analüütilise ja loova mõtlemise kujunemist poliitikas, poliitikakujundamises ja valitsemises; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- tunneb riigiteaduste eri valdkondade alusmõisteid ja –käsitlusi ning mõistab vastavaid teoreetilisi arutlusi Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
6.0
Erialaained
78.0
Praktika
6.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
24.0
Kokku
120.0
space
space
space
space