Muusikaõpetaja
space
Õppekava kood
KUMUM.FK
Õppekava kuraator
Vaike Kiik-Salupere
HTMi õppekava kood
144344
Õppekavaversiooni kood
KUMUM/23.FK
Instituut / kolledž
FK - Balti filmi, meedia ja kunstide instituut
Õppekava nimetus e.k.
Muusikaõpetaja
Õppekava nimetus i.k.
Music Teacher
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Aineõpetajate koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon, Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (muusikaõpetaja)
Õppekava eesmärgid
Ühisõppekava eesmärk:
- anda terviklik akadeemiline haridus kasvatusteaduste ja õpetajakoolituse valdkonnas muusika erialal,
Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- teab ja mõistab muusikahariduse eesmärke, põhimõtteid ja suunitlusi ning väärtustab muusikat laiemas sotsiaalkultuurilises kontekstis Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
34.0
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
24.0
Praktika
42.0
Vabaained
2.0
Lõputöö
18.0
Kokku
120.0
space
space
space
space