Sotsiaalpedagoogika
Õppekava kood
RKSPB.RK
Õppekava kuraator
Rain Mikser
HTMi õppekava kood
81620
Õppekavaversiooni kood
KASPB/19.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Sotsiaalpedagoogika
Õppekava nimetus i.k.
Social Pedagogy
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
bakalaureuseõpe
Maht (EAP)
180
Õppevaldkond
Tervis ja heaolu
Õppekavagrupp
sotsiaalteenused
Õppekavarühm
Sotsiaaltöö ja nõustamine
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
6
Juurdepääsu tingimused
Gümnaasiumi lõputunnistus, lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse bakalaureus
Õppekava eesmärgid
- Luua eeldused sotsiaalpedagoogiliste teadmiste ja oskuste kujunemiseks laste ja noorte sotsiaalsete probleemide märkamiseks ja lahendamiseks pedagoogiliste meetoditega; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süsteemseid teadmisi sotsiaalpedagoogilisest tööst laste ja noortega ja oskab valida meetodeid vastavalt olukorrale ja sihtgrupile Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Üleülikoolilised ained
18.0
Erialaained
134.0
Vabaained
16.0
Lõputöö
12.0
Kokku
180.0