Kaasav haridus
space
Õppekava kood
KAKHM.HR
Õppekava kuraator
Tiiu Tammemäe
HTMi õppekava kood
218264
Õppekavaversiooni kood
KAKHM/21.HR
Instituut / kolledž
HR - Haridusteaduste instituut
Õppekava nimetus e.k.
Kaasav haridus
Õppekava nimetus i.k.
Inclusive Education
Õppetöö keel
eesti keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
60
Õppevaldkond
Haridus
Õppekavagrupp
õpetajakoolitus ja kasvatusteadus
Õppekavarühm
Klassiõpetaja koolitus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
2
Nominaalaja lisasemestreid
1
Juurdepääsu tingimused
Magistrikraad haridusteadustes või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon Kuva rohkem...
Antavad kraadid
haridusteaduse magister (kaasav haridus)
Õppekava eesmärgid
Toetada õppijaid kaasava hariduse rakendamisel haridusasutuses nii organisatsiooni kui ka õpperühma tasandil.
Õppekava õpiväljundid
- teab kaasava hariduskorralduse põhimõtteid ja rakendusvõimalusi Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh sooritama kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma positiivselt magistritöö. Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
39.0
Vabaained
6.0
Lõputöö
15.0
Kokku
60.0
space
space
space
space