Digitaalraamatukogundus
Õppekava kood
INDLM.DT
Õppekava kuraator
Sirje Virkus
HTMi õppekava kood
135217
Õppekavaversiooni kood
INDLM/18.DT
Instituut / kolledž
DT - Digitehnoloogiate instituut
Õppekava nimetus e.k.
Digitaalraamatukogundus
Õppekava nimetus i.k.
Digital Library Learning
Õppetöö keel
inglise keel
Õppetase
magistriõpe
Maht (EAP)
120
Õppevaldkond
Sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave
Õppekavagrupp
ajakirjandus ja infolevi
Õppekavarühm
Raamatukogundus, teave, arhiivindus
Nominaalne õppeaeg (semestrites)
4
Juurdepääsu tingimused
Bakalaureusekraad/rakenduskõrghariduse diplom või nendele vastav kvalifikatsioon; Kuva rohkem...
Antavad kraadid
sotsiaalteaduse magister (digitaalraamatukogundus)
Õppekava eesmärgid
- Toetada digitaalraamatukogunduse alaste süvendatud teadmiste ja oskuste kujunemist ning luua eeldused nende rakendamiseks raamatukogude arendamisel digitaalses keskkonnas; Kuva rohkem...
Õppekava õpiväljundid
- omab süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi infoteaduse (sealhulgas digitaalraamatukogunduse) mõistetest, Kuva rohkem...
Õppekava lõpetamistingimused
Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, Kuva rohkem...
Õppekava versiooni struktuur:
Mooduli liik
EAP kokku
Erialaained
90.0
Lõputöö
30.0
Kokku
120.0