Võrdleva filosoofia küsimusi (YID6012.YM)
space
Õppeaine kood
YID6012.YM
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Võrdleva filosoofia küsimusi
Õppeaine nimetus inglise k
Topics in Comparative Philosophy
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda üliõpilasele ettekujutus maailma filosoofiliste traditsioonide erinevatest viisidest läheneda kesksetele filosoofilistele küsimustele.
Arendada üliõpilaste võimet jälgida ingliskeelset filosoofilist diskussiooni ja selles osaleda.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus koosneb 11 eri õppejõudude peetavast loengust, mis teostatakse koostöös 7 partnerülikooliga. Kursuse käigus käsitletakse võrdlevalt erinevaid filosoofia seisukohalt keskseid teemasid (absoluut, teadvus, moraal, isiksus, seadus, rahvus jne) ning tuuakse esile Lääne, India ja Ida-Aasia filosoofiliste traditsioonide erinevad lähenemised neile küsimustele. Lisaks loengutele on üliõpilastel võimalus neil teemadel diskuteerida nii õppejõudude kui ka samaaegselt teistes ülikoolides loengut kuulavate üliõpilastega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ettekujutust maailma filosoofiliste traditsioonide erinevatest viisidest läheneda kesksetele filosoofilistele küsimustele;
- on arendanud oma võimet jälgida ingliskeelset filosoofilist diskussiooni ja selles osaleda.
Õppejõud
Rein Raud
space