Erivajadustega laste liikumisõpetus (TST6041.LT)
space
Õppeaine kood
TST6041.LT
vana ainekood
TST6041
Õppeaine nimetus eesti k
Erivajadustega laste liikumisõpetus
Õppeaine nimetus inglise k
Adapted Physical Education
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste ja oskuste omandamiseks, mis on vajalikud erivajadustega laste integreerimiseks tavakooli kehalise kasvatuse tundi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel osalev üliõpilane saab ülevaate: põhiliikumise oskuste arengulisest kontseptsioonist ning lapse sensomotoorsetest ja kognitiivsetest arengu etappidest.
Põhiteadmised enamlevinud diagnoosigruppidest erivajadustega laste puhul ning vastavate kohanduste tegemise võimalustest kooli kehalise kasvatuse tundides.
Praktilised teadmised funktsionaalse võimekuse hindamiseks erivajadustega lastel ning saadud tulemuste dokumenteerimisest ning kohandatud programmide koostamisest.
Praktikumi käigus omandab üliõpilane kogemusi erivajaduste lastele kehalise liikumise tunni läbiviimsest.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab erivajaduste morfo -funktsionaalset olemust;
- suudab hinnata erivajadusega lapse sensomotoorseid oskuseid ja kehalist võimekust;
- oskab koostada kehalise tegevuse programmi vastavalt hindamistulemustele iga erivajadusega õpilase jaoks;
- teab kõiki näidustusi ja vastunäidustusi kehalisteks tegevusteks erinevate puuete puhul.
Õppejõud
space