Inimese ehitus ja talitlus (TST6038.LT)
space
Õppeaine kood
TST6038.LT
vana ainekood
TST6038
Õppeaine nimetus eesti k
Inimese ehitus ja talitlus
Õppeaine nimetus inglise k
The Structure and Function of the Human Body
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda baasteadmised inimese keha ehitusest ja talitlusest ning tervislikust toitumisest. Selgitada organite omavahelise koostöö tähtsust ja põhimõtteid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Inimene kui tervik: tema koostis, funktsioneerimine ja vajadused. Elundkondade funktsioonid ja nende asetus üksteise suhtes. Elundkondade sõltuvus üksteise tegevusest. Elundkondade koostises olevate organite ehitus ja talitlus. Füsioloogia tähtsaimate komponentide töö põhimõtted ja toimed kogu organismile. Tervisliku toitumise põhimõtted ja rakendused igapäeva elus. Füsioloogilised testid iseenda ja oma kaaslasega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb inimkeha ehituse ja talitluse põhiprintsiipe;
- teab millest elundkonnad ning organid koosnevad ning mis on nende funktsiooniks;
- tunneb organite omavahelise koostöö põhimõtteid;
- teab inimorganismi vajadusi ja tervisliku toitumise põhimõtteid;
- oskab seostada inimese anatoomia ja füsioloogia teoreetilisi teadmisi igapäevaste praktiliste tegevustega.
Õppejõud
Saima Kuu
space