Liikumisharrastuse teooria ja metoodika (TSK6138.LT)
space
Õppeaine kood
TSK6138.LT
vana ainekood
TSK6138
Õppeaine nimetus eesti k
Liikumisharrastuse teooria ja metoodika
Õppeaine nimetus inglise k
Theory and Didactics of Health Sport
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teoreetiliste seisukohtade, praktiliste oskuste ja metoodiliste soovituste omandamiseks harrastusliikumise alal. Toetada saadud praktiliste teadmiste rakendamise oskuste kujunemist igapäevases elus eesmärgiga tugevdada ja hoida tervist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengutel ja praktikumidel ning seminaridel põhinev õpe, kus loengutes antakse põhiteadmised liikumisharrastuse mõjust organismile, liikumise mõju hindamise võimalustest tervisele ja töövõimele, võimalikest liikumisvormidest ja sihtrühmade eripärades ning optimaalne koormuse määramisest tervisespordis ja selle toime hindamisest. Tutvustatakse liikumisharrastuse võimalusi krooniliste haiguste korral .
Seminarideks ettevalmistused hõlmavad iseseisvat tööd veebipõhiselt ning kirjandusega omandades oskused orienteeruda teadusartiklites ning saada teadmisi / kogemusi individuaalsete terviseprogrammide koostamise võimalustest.
Praktilistes tundides omandatakse oskused liikumise individuaalsest nõustamisest ja terviseseisundi hindamiseks kasutatavate testide läbiviimiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud teadmised regulaarse liikumisharrastuse mõjust organismi tervisele ja töövõimele;
- oskab hinnata vähese liikumise negatiivset toimet organismile;
- tunneb terviseprogrammide rakendumiseks erinevaid aktiivtegevuste võimalusi;
- tunneb ja oskab rakendada nõustamisalaseid sekkumisi ja meetodeid.
- suudab koostada individuaalseid terviseprogramme rakendades teoreetilisi teadmisi liikumise ja toitumise alal;
Õppejõud
lektor Kirsti Pedak
space