Sotsiaalne innovatsioon ja vastutustundlik valitsemine (STS7501.YK)
Õppeaine kood
STS7501.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Sotsiaalne innovatsioon ja vastutustundlik valitsemine
Õppeaine nimetus inglise k
Social Innovation and Governance of Responsible Innovation
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
48
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärk on teadmiste edendamine sotsiaalse innovatsiooni koos arendamiseks eluslabori toel. Üliõpilastel on võimalik arendada pädevusi sotsiaalteenuste ja sotsiaalse ettevõtte innovaatiliseks arendamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengukursus tutvustab kaasaegseid meetodeid sotsiaalse innovatsiooni koosloomiseks eluslabori toel.
Sotsiaalne innovatsioon on uudne lahendus sotsiaalsetele probleemidele, olles efektiivne, jätkusuutlik võrreldes tänapäevaste lahendustega. Loodud väärtus on pigem seotud ühiskonna kui eraisikuga. Koos luues, sotsiaalset innovatsiooni arendatakse ja rakendatakse kodanike grupis läbi ühiste protsesside.

Loengu struktuur:
- Loengud sotsiaalse innovatsiooni ja eluslabori kontseptsioonidest.
- Seminarid mõjupõhisest sotsiaalsest innovatsioonist.
- Loengud sotsiaalsest ettevõtlusest, sh innovatsioon ja loov juhtimine.
- Seminarid sotsiaalsest ettevõtlusest.
Iseseisev töö
Iseseisva töö maht on 196 tundi, mis hõlmab:
- Sotsiaalse innovatsiooni koosloomise alase kirjanduse läbitöötamine ning kirjaliku ülevaate koostamine.
- Sotsiaalse innovatsiooni ja sotsiaalse ettevõtluse alase kirjanduse läbitöötamine ja kirjaliku ülevaate koostamine.
- Grupitöö eluslabori kontseptsiooniga seoses, juhtumite analüüs ja rahvusvahelised näited.
- Idee (sotsiaalse innovatsiooni koosloomine äris ja hoolekandes) ettevalmistus ja esitlus.

Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
• teab avatud ja kaasava valitsemise üldisi ning spetsiifilisi väljakutseid
• Mõistab innovatsiooni rolli teadmistepõhises avatud ühiskonnas
• On võimeline koos kavandama ja rakendama innovaatilisi ideid
• On võimeline seostama sotsiaalset mõju äriga ning jätkusuutlikkust sotsiaalse vastutusega
• Omab ülevaadet kaasaegsest kirjandusest seoses elulabori ja sotsiaalse innovatsiooniga
• On võimeline väljendama ja esitlema innovaatilisi ideid

Hindamismeetodid
Eksam.
Õppejõud
Zsolt Bugarszki, PhD María Jesús Rodríguez Triana, PhD
Kohustuslik kirjandus
Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G. (2010). The Open Book of Social Innovation. London: The Young Foundation and Nesta.

Nicholls, A. (2006) Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change, Oxford: Oxford University Press

Hubert A. (ed.) (2010). Empowering People, Driving Change: Social Innovation in the European Union. Brussels: BEPA – Bureau of European Policy Advisers.
Asenduskirjandus
Ferragina, E. (2012) "Social Capital in Europe" Edward Elgar Publishing Limited, UK

http://europetomorrow.org/