Proosa- ja luuleteooria (SKS6214.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6214.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Proosa- ja luuleteooria
Õppeaine nimetus inglise k
Theory of Verse and Theory of Prose
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Grigori Utgof (õpetamise keel: vene keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada ainealase terminoloogia omandamist.
Soodustada iseseisva erialase aine analüüsi oskuste arengut.
Toetada erialaste meetodite tundmaõppimist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Poeetika probleemid ning meetodid. Narratiivi teooria alused. Faabula ja süžee. Autori ning narratori probleem. “Tekst tekstis”. Teksti struktuurse analüüsi alused. Immanentne analüüs ning alltektstide analüüs. Prosoodia alused. Luule süllabotooniline süsteem. Luule tooniline süsteem. Vers libre. Rütm ja semantika. Värsi fooniline struktuur (anagramm, alliteratsioon, paronomaasia, assonans jne). Värsi stroofiline struktuur. Riimide klassifikatsioon.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb erialast terminoloogiat.
- suudab tekste analüüsida nii formaalsest kui ka funktsionaalsest seisukohast.
Õppejõud
Grigori Utgof
space