Vene kultuuri paradigmad (SKS6211.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6211.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Vene kultuuri paradigmad
Õppeaine nimetus inglise k
Paradigms of Russian Culture
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade peamistest vene kultuuri arenguastmetest X-XXI sajanditel. Vene kultuuri eripära mõistmine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kultuur kui kollektiivne mälu. Rahvuskultuur ja tema eripära. Vene kultuuri tüpoloogia X-XXI sajandil. Isolatsionismi aspektid vene kultuuris. Vene kultuuri identiteet välismõjude kontekstis. Vene kultuur Lääne (Euroopa) ja Ida (Aasia) vahel. „Läänlus” ja “slavofiilsus” kui identiteedi probleem. Ilmalik ja usuline aspekt vene kultuuris. Vene kultuuri transformatsioonid XIX-XX sajandil. Kirjanduse roll vene kultuuri arengus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab vene kultuuri spetsiifilisi jooni;
- mõistab ja teab kultuurikoode;
- oskab dekodeerida erinevad kultuurilisi tekste.
Õppejõud
space