Vene filoloogia alused (SKS6203.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6203.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Vene filoloogia alused
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Russian Philology
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Soodustada vene filoloogia alusteadmiste omandamist.
Toetada vene keele- ja kirjandusteaduse ajaloo, keele ja kirjanduse uurimise traditsioonide arengust arusaamist. Soodustada väljapaistvate keele- ja kirjandusteadlaste põhitööde ja ideedega tutvumist. Arendada iseseisva uurimistöö oskusi ja oskusi analüüsida tekste. Side russistika ja teiste maailmakoolkondade lingvistiliste ning kirjandusteaduslike teooriatega. Toetada teksti intra- ja intertekstuaalsetest seostest arusaamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Klassikaliste ja tänapäevaste keeleteadlaste tööde ideed. Erinevad teoreetilised keeleteaduslikud uurimused ja suunad. Keeleteaduse eri valdkondade areng selle ajaloolises perspektiivis. Tänapäevaseid arengusuundi vene keeleteaduses. Peamised keeleuurimis meetodeid. Vene formalism ning formalismi järelkäijad. Teksti struktuurne analüüs. Tekst ja kontekst. Tekst ja tõlge.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab vene keele- ja kirjandusteaduse põhisuundumusi ja ideid ajaloolises perspektiivis, ka selle tänapäevast olekut;
- orienteerub vene keele- ja kirjandusteaduse põhisuundades ja selle käsitletavas kõige olulisemas kirjanduses;
- suudab analüüsida ja hinnata keele fakte kasutades venekeeleteaduse olulisemaid saavutusi, kasutades akadeemilisi allikaid (grammatika, sõnastikud, keeleteaduslikud uurimistööd).
- on omandanud esmased kirjandusteadusliku uurimuse kogemused
Õppejõud
Grigori Utgof
space