Kõrvutava ja funktsionaalse lingvistika suundumusi (SKS6133.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6133.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kõrvutava ja funktsionaalse lingvistika suundumusi
Õppeaine nimetus inglise k
Directions of Comparative and Functional Linguistics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada pädevuste kujunemist ühest kaasaegsest russistikas olevast grammatika kirjeldamise viisist ja tutvustada funktsionaalse lingvistika ja grammatika teoreetilist alust, põhiprobleeme ning eesmärke.
Kujundada arusaama funktsionaalsest lähenemisest kõrvutavas keeleteaduses.
Soodustada teksti keeleteadusliku analüüsi oskuste omandamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Funktsionaalses grammatikas käsitletavad põhiobjektid: funktsionaal-semantiline väli, kategoriaalne situatsioon, keelendi tähendus ja funktsioon grammatika sfääris jne. Taksis ja ajaline deiksis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab funktsionaalse lingvistika põhisuundi;
- oskab käsitleda keelelisi nähtusi funktsionalismi seisukohast;
- oskab käsitleda erinevate keelte ainest kasutades funktsionaalse lingvistika analüüsi meetodeid.
Õppejõud
Lektor Inna Adamson
space