20. sajandi vene kirjanduse erikursus (SKK6033.HT)
space
Õppeaine kood
SKK6033.HT
vana ainekood
SKK6033
Õppeaine nimetus eesti k
20. sajandi vene kirjanduse erikursus
Õppeaine nimetus inglise k
Special Course of Literature of 20-th Century
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused süsteemsete ent ülevaatlike teadmiste omandamiseks Vladimir Nabokovi venekeelsest proosast.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Nabokovi elu ja looming. Põhilised poeetika mõisted. Nabokov ja tema eelkäijad. Romaanide «Korol’, dama, valet», «Zashchita Luzhina», «Podvig», «Kamera obskura», «Otchajanije» ning «Priglashenije na kazn’» kriitiline retsepstioon ja analüüs. Nabokovi hilise loomingu ülevaade.
Iseseisev töö: ainekursuse lõputöö.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Saab aru ja oskab analüüsida V.Nabokovi venekeelset proosat narratoloogia ja poeetika seisukohalt.

Õppejõud
Lekt. Grigori Utgof, PhD
space