19. sajandi vene kirjanduse erikursus (SKK6032.HT)
space
Õppeaine kood
SKK6032.HT
vana ainekood
SKK6032
Õppeaine nimetus eesti k
19. sajandi vene kirjanduse erikursus
Õppeaine nimetus inglise k
Course of Russian Literature of 19-th Century
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õpetada N. Gogoli tekste analüüsima Piibli traditsiooni vaatevinklist (Piiblitekstid, -motiivid, kujud) ja luua eeldused vastavate teoreetiliste teadmiste omandamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
N. Gogol ja Piibli traditsioon. Prohveti kuju Gogoli eluloos ja loomingus. Piibli motiivid ja kujud Gogoli raamatus “Vechera na hutore bliz Dikanˇki”. Piibli motiivid ja kujud Gogoli raamatus “Mirgorod”, komöödias “Revizor”, tsüklis “Peterburgskije povesti”ja poeemis “Mertvõje dushi”.
Iseseisev töö: Lektüüri lugemine; referaadi ja ettekande ettevalmistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Oskab uurida Gogoli loomingut Piibli traditsioonidest lähtuvalt ning vene- ja maailmakirjanduse kontekstis.

Õppejõud
Dots. Sergei Dotsenko, PhD
space