Poola kultuurilugu (SKK6019.HT)
space
Õppeaine kood
SKK6019.HT
vana ainekood
SKK6019
Õppeaine nimetus eesti k
Poola kultuurilugu
Õppeaine nimetus inglise k
Polish Culture Studies
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada poola ajalugu ja kunsti. Luua eeldused poola kirjanduse põhisuunade, sündmuste ja tippteoste omandamiseks.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
Poola rahvakultuur. Folkloor. Rahvakalendri pühi. Poola rahvuse kujunemine. Slaavi kirjakeele tekkimine. Poola riik keskajal. Rahvuslik ärkamine. Kunst. Poola kirikud ja kloostrid. Arheoloogilised mälestusmärgid. Poola Vabariigi ühiskondlik-poliitiline ülesehitus. Riigisümbolid. Poola 20.sajandil. Ülevaade poola kirjandusprotsessist kõige vanematest kirjakeele mälestistest tänapäevani. Poola romantism A. Mickiewiczi naitel. 19. sajandi teise poole kirjanduse põhijooni: E.Ozeszko, H.Sienkiewicz. Modernism poola kirjanduses. Tänapäeva poola kirjanduse kompleksne käsitlemine. Ajaloolise arengu põhisuunad ja zanrid. Maailmakirjanduse mõju poola kirjanike loomingule.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Tunneb Poola kultuuri;
On omandanud põhjalikud teadmised poola kirjanike loometegevusest.


Õppejõud
Lekt. Natalia Sindetskaja, PhD
space