20. sajandi vene kirjandus ja kultuur (SKK6016.HT)
space
Õppeaine kood
SKK6016.HT
vana ainekood
SKK6016
Õppeaine nimetus eesti k
20. sajandi vene kirjandus ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Russian Literature and Culture in 20-th Century
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada üliõpilastele vene olmet, haridust ja kunsti nii enne 1917.a. revolutsiooni kui ka nõukogude riigi tingimustes. Anda ülevaade 20.sajandi vene kirjanduse põhisuundadest, sündmustest ja tippteostest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
XX sajandi kujutava kunsti, arhitektuuri ja muusika suunad.Ülevaade sajandi vene kirjanduse põhisuundadest, sündmustest ja tippteostes. XX sajandi vene teater ja selle roll maailma kultuuris. XX sajandi olustiku ja kultuuri sidemed. Postmoderne kultuur. Iseseisev töö eeldab järgmised teemad: Haridus; 1920. –1930.aastate alguse kunst; Kino.
Iseseisev töö: referaadi ja vähemalt 3 teemakohase ettekande ettevalmistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Orienteerub erinevates 20.saj. vene kultuuri valdkondades, oskab analüüsida kultuuri tekste.
Õppejõud
Lekt. Anna Gubergrits, PhD
space