Eriala praktika (SKA7027.HT)
space
Õppeaine kood
SKA7027.HT
vana ainekood
SKA7027
Õppeaine nimetus eesti k
Eriala praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Special Practice
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
TÕLKIJA: Osata rakendada tõlketeooria põhiprintsiipe erinevažanriliste tekstide praktilisel tõlkimisel, suuta hinnata valmistõlke kvaliteeti ja seda toimetada.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
TÕLKIJA: Kursuse temaatika moodustavad tõlketeoreetiline teksti analüüs, tõlkemeetodite ja protseduuride rakendamine kirjanduslike, institusionaalsete ja tehniliste tekstide tõlkimisel. Samuti valmistõlgete hindamine ja redigeerimine. Kursusel osalejate iseseisev töö seisneb tekstide individuaalses auditooriumivälises tõlkimises. Auditoorse tööna teostatakse valmisvariantide võrdlust ja analüüsi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi tõlkimise erinevatest liikidest, oskab tõlkida erinevaid tekste, suutlikkus valida teksti tõlkimiseks sellele vastav stiiliregister, suudab enda ja teiste töid kriitiliselt analüüsida.
- suudab töötada nii individuaalselt kui ka meeskonnas;
- suudab koostada esitlemiseks kõlbulikke meediatekste.
Õppejõud
Boriss Baljasnõi, PhD
space