Tõlkimise kulturoloogilised aspektid, etnoloogia ja etnoretoorika (SKA6125.HT)
space
Õppeaine kood
SKA6125.HT
vana ainekood
SKA6125
Õppeaine nimetus eesti k
Tõlkimise kulturoloogilised aspektid, etnoloogia ja etnoretoorika
Õppeaine nimetus inglise k
Cultural Aspects of Translating, Ethnology and Ethno-Rhetorics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tõlkimise kulturoloogiliste aspektide, etnoloogia ja etnoretoorika tundmaõppimine, üldise keelelise ja kultuurilise kompetentsuse täiustamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kulturolooliste ja sotsiolingvistiliste aspektide osatähtsus tõkimises. Kultuur kui mitmekihiline nähtus. Kultuuridevahelised erinevused ja tõlkimine.Keel kui ühtne sotsiaalkultuuriline moodustis. Tõlkimine ja keelelised maailma pildid. Tõlkimise osatähtsus rahvuskultuuri arengus. Tõlkimise kultuurilis-etnilised kontseptsioonid. Etnoloogia ja etnoretoorika alused. Retooriliste konstruktsioonide tõlkimine. Tõlkimise kultuurilise kohandamise probleemid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
On omandanud teadmised kultuuridevaheliste erinevuste kohta ja nende peegeldusest erinevates keeltes, praktiline oskus leidma tekstides kulturoloogilisi eripära, seletus ja nende tõlkimise võimalikud viisid
Õppejõud
Jelena Baljasnaja, MA
space