Korrektuuritehnika ja keeleline toimetamine (SKA6010.HT)
space
Õppeaine kood
SKA6010.HT
vana ainekood
SKA6010
Õppeaine nimetus eesti k
Korrektuuritehnika ja keeleline toimetamine
Õppeaine nimetus inglise k
Proof-Reading Technique and Editing
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada üliõpilastel oskused korrektuuri ja keelelise toimetamise teostamiseks. Anda ülevaade ja näidata, milles seisneb korrektuuri ja toimetamise vahe. Anda oskusi iseseisvalt korrigeerida ja redigeerida teksti.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Korrektuuri mõiste, selle ülesanded, võimalused, võtted ja piirangud. Korrektuurimärgid, nende süsteem ja grupid. Toimetamise liigid: keelelise ja sisulise toimetamise vahe. Toimetamise ehk redigeerimise astmed. Teksti analüüs ja hinnang toimetaja vaatevinklist. Toimetamise vahendid ja meetodid. Toimetaja töövõtted, keele, faktide, teksti ülesehituse ja loogika kallal. Arvude, tabelite ja tsitaatide redigeerimine. Toimetamise märgid. Sõnastike ja teatmike kasutamine redigeerimise protsessis. Töö autoriga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Praktiline analüüs, arutlemine, korrektuuri ja toimetamise parimate variantide otsing. Praktiline korrektuur ja toimetamine. Tudengid korrigeerivad iseseisvalt teksti, toimetavad seda ja võrdlevad teiste tudengite poolt pakutud variantidega.
Õppejõud
Lekt. Larissa Levina, MA
space