Teenuse turundus (RIM6025.YK)
space
Õppeaine kood
RIM6025.YK
vana ainekood
RIM6025
Õppeaine nimetus eesti k
Teenuse turundus
Õppeaine nimetus inglise k
Service Marketing
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada teadmised ja oskused teenuseid pakkuva ettevõtte turundustegevuse kavandamiseks ja juhtimiseks;
Kujundada oskused analüüsimiseks, mille poolest erineb teenuste turundus toodete turundusest ning nende eripärade arvestamise oskus teenuseid pakkuva ettevõtte turundusmeetmestiku kujundamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teenuste turunduse aluseid. Teenuste mõiste ja liigitus, teenuste turunduse eripärad ja arengutendentsid, turundustegevuse juhtimine teenindusettevõttes, teenuste kvaliteet ja selle mõjutajad, teenuste kujundamine ja innovatsioon ning turustamise, hinnakujunduse ja turunduskommunikatsiooni alaste otsuste põhimõtted teenindavas ettevõttes.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab, mille poolest erineb toodete ja teenuste turundus;
- mõistab, kuidas teenuste eripärad mõjutavad turundustegevust;
- saab aru, miks pööratakse teenuste turunduses väga suurt tähelepanu teenuste kvaliteedile;
- oskab püstitada teenuseid pakkuva ettevõtte turunduseesmärke ja valida eesmärkidele vastavat strateegiat;
- oskab kujundada teenuseid pakkuva ettevõtte turundusmeetmestikku.
Õppejõud
Kristo Krumm
space