Finantsarvestuse alused (RIM6009.YK)
space
Õppeaine kood
RIM6009.YK
vana ainekood
RIM6009
Õppeaine nimetus eesti k
Finantsarvestuse alused
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Accounting
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade finantsarvestuse esmased teadmised: ülevaade teooriatest, metoodikast, põhitõdedest. Anda esmased oskused finantsarvestuse teooria rakendamiseks praktilise elu situatsioonides.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Majandusarvestus ja keskkond. Finantsarvestuse ja –aruandluse korraldamise reguleerimine rahvusvahelisel tasandil ja Eestis. Finantsarvestuse printsiibid. Majandusaasta aruanne. Majandustehingud ja sündmused. Raamatupidamisregistrid. Raamatupidamise põhivõrrand. Majandussündmuste kajastamine raamatupidamise põhivõrrandist lähtuvalt. Tehingute dokumenteerimine. Kontod ja kahekordne kirjendamine. Korrigeerimis- ja lõpetamiskanded. Kompleksülesanne. Õpimeetodid: Loengute raames tehakse harjutusi ja praktilisi töid. Iseseisva tööna lahendada kompleksülesanne (majandustehingute kirjendamine registritesse, korrigeerimis- ja lõpetamiskanded ja finantsaruanded). Iseseisva tööna kirjanduse jms materjalide läbitöötamine 150 lk.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab finantsarvestuse metoodikat, põhitõdesid, probleeme;
- teab erinevaid majandusarvestuse liike;
- on kursis kõige olulisema erialase kirjandusega;
- oskab rakendada omandatud teoreetilisi kontseptisoone praktilise elu situatsioonidele;
- on tutvunud valdkonna peamiste normdokumentide ja strateegiatega Eestis.
Õppejõud
Peedu Zeiger, PhD
space