Projektijuhtimine era-, avalikus ja kolmandas sektoris (RIJ6015.YK)
space
Õppeaine kood
RIJ6015.YK
vana ainekood
RIJ6015
Õppeaine nimetus eesti k
Projektijuhtimine era-, avalikus ja kolmandas sektoris
Õppeaine nimetus inglise k
Project Management in Private, Public and Non-Profit Sector
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada süsteemne ülevaade era-, avaliku-, ja kolmanda sektori projektide eripärast ning tutvustada mõisteid ja meetodeid, mis on seotud projektijuhtimisega erinevates sektorites;
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine raames antakse ülevaate projektijuhtimise mõistest ning avaliku-, era-ja kolmanda sektori projektide eripärast. Käsitletakse MTÜ suunatud projektide rahastamise ja eelarvestamise põhimõtteid ja erisusi võrreldes kasumile orienteeritud äriprojektidega. Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid: organisatsiooni tüübid, projektitüübid ja tegevuskeskkond, juhitüübid, meeskonnatöö, kliendi- ja kodanikukesksus, kommunikatsiooni korraldus, sektoritevaheline partnerlus, strateegiline planeerimine ja juhtimine, innovatsiooni edendamine ja teadmusjuhtimine, tulemusjuhtimine ja kvaliteedijuhtimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab projektijuhtimise valdkonna erinevaid lähenemisi erinevate sektorite lõikes;
- suudab iseseisvalt lahendada projektijuhtimise põhivaldkondade probleeme.
Õppejõud
Katri-Liis Lepik, PhD
space