Organisatsioon ja juhtimine (RIJ6008.YK)
space
Õppeaine kood
RIJ6008.YK
vana ainekood
RIJ6008
Õppeaine nimetus eesti k
Organisatsioon ja juhtimine
Õppeaine nimetus inglise k
Organisation and Management
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade organisatsiooni ja juhtimise olemusest ja arengust, juhtimise funktsioonidest ja valdkondadest, mis võimaldaks orienteeruda antud valdkonna probleemides, mõistetes ja meetodites ning töötada erialase kirjandusega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Juhtimise ajalugu. Organisatsiooni keskkond. Planeerimine. Organiseerimine. Organisatsiooni struktuur. Organisatsioonide konfiguratsioonid: masinbürokraatia, professionaalne bürokraatia, divisjonaalne mudel ja adhokraatia. Juhi tüübid, otsustusprotsess ja organisatsiooni patoloogiad. Motiveerimine ja eestvedamine. Organisatsioonikultuur ja kultuuritüübid. Võim ja poliitika organisatsioonis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Tudeng orienteerub juhtimise ja organisatsiooniga seotud mõistest, on võimeline lugema erialast kirjandust eesti ja inglise keeles ning lahendama lihtsamaid ülesandeid ja juhtumi analüüse.
Õppejõud
Birgit Vallmüür
space