Avalik juhtimine (RIJ6002.YK)
space
Õppeaine kood
RIJ6002.YK
vana ainekood
RIJ6002
Õppeaine nimetus eesti k
Avalik juhtimine
Õppeaine nimetus inglise k
Public Management
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärk on anda süsteemne ülevaade avaliku juhtimise ja avalikus sektori arengust. Tutvustada erinevaid lähenemisi, mis on seotud kaasaegse avaliku juhtimise teemade ja avaliku sektori reformidega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine annab ülevaate nii avaliku juhtimise mõistest kui ka avalikus sektori muutumisest ning põhimõtetest, mis valitsevad avaliku sektori juhtimises, võrreldes näiteks erasektoriga. Samuti pühendab kursus tähelepanu nii avaliku sektori reformidele, kui ka erinevatele avaliku juhtimisega seotud teemadele nagu kodanikukesksus, sektoritevaheline partnerlus, strateegiline ja tulemusjuhtimine ning eelarvestamisega seotud muudatused ning efektiivsuse hindamine. Samuti personali juhtimisega seotud teemade muutus eeskirjakeskselt lähenemiselt kodanikukeskseks lähenemiseks.Loengutes antakse kontsentreeritud ülevaade teemast, mida tudeng süvendab iseseisva lugemisega. Seminarides korraldatavad grupitööd aitavad materjali süsteemsemalt omandada.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub avaliku juhtimise ja avaliku sektoriga seotud mõistetes;
- on võimeline lugema erialaõpikuid eesti ja inglise keeles;
- suudab iseseisvalt koguda infot ja lahendada avaliku juhtimisega seotud ülesandeid ning juhtumeid.
Õppejõud
Kerly Randlane
space