Praktika (RII6007.YK)
space
Õppeaine kood
RII6007.YK
vana ainekood
RII6007
Õppeaine nimetus eesti k
Praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Practical Work
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Saada erialase töö kogemusi, rakendada ülikoolis omandatud teadmisi ja saada ülevaade avaliku organisatsiooni töökorraldusest. Õpetada hindama avaliku organisatsiooni juhtimise efektiivsust ja oskust määratleda oma ülesannete vajalikkust organisatsiooni kontekstis.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktikat saab läbida avaliku sektori organisatsioonides. Nendeks võivad olla:
Riigi keskvalitsuse asutus (nt ministeeriumid, Riigikontroll, maavalitsus);
Kohalik haldusasutus (kohalik omavalitsus, kohaliku omavalitsuse asutused);
Riigiasutuse haldusalas olevad asutused (ametid ja inspektsioonid).

Praktikal olles peab saama ülevaate organisatsioonist (milleks on organisatsioon moodustatud – missioon, tegevuseesmärgid, ülesanded eesmärkide saavutamiseks; koht haldussüsteemis, seosed teiste organisatsioonidega jne). Anda allüksuse ja tööülesannete kirjeldus ning analüüs (kuivõrd vajalikud on ülesanded organisatsiooni kontekstis, mida võiks teisiti teha, mis üllatas jne). Praktika kestvus on 80 tundi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab rakendada erinevate õppeaineteraames õpitud teadmisi praktikas;
- oskab analüüsida organisatsiooni tegevust;
- oskab analüüsida oma tööd ja suudab ennast iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendada.
Õppejõud
Tõnu Idnurm
space