Poliitikateaduste erikursus: poliitiline kommunikatsioon (RII6005.YK)
space
Õppeaine kood
RII6005.YK
vana ainekood
RII6005
Õppeaine nimetus eesti k
Poliitikateaduste erikursus: poliitiline kommunikatsioon
Õppeaine nimetus inglise k
Political Science Special Course: Political Communication
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kommunikatsioon on oluline strateegiline funktsioon ühiskondlik-poliitilistes protsessides. Iseäranis oluliseks on muutunud vahendatud kommunikatsioon ning seega ka erinevad meediumid. Käesoleva aine eesmärgiks ongi anda ülevaade poliitilisest kommunikatsioonist kui distsipliinist, selle uurimisainese olemusest ning teooriate rakendusvõimalustest riigi- ja poliitikateaduslikes analüüsides. Kursus on organiseeritud nii, et see kataks erinevaid poliitikateaduste valdkondi ning annaks seega lisandväärtuse või -võimaluse alternatiivseks lähenemiseks oma huvi- või lõputöö valdkonna temaatikale. Kursuse eesmärk on selgitada poliitilise kommunikatsiooni mõju nii institutsionaalsetele protsessidele (valimised, parteide, riigi- ja meediainstitutsioonide toimimine), kui ka rohujuuretasandil toimuvale (poliitilisele kultuurile, kodakondsusmudelile, osalusele jms).
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Poliitiline kommunikatsioon kui analüüsiobjekt. Poliitilise kommunikatsiooni areenid, toimijad ja nende arsenal. Tehnoloogiline determinism ja meediumite mõju. Poliitiline kommunikatsioon ja demokraatia. Avalikkussfäär. Meediaregulatsiooni mõju. Poliitiline kommunikatsioon, poliitiline kultuur, avalik arvamus. Valimiskommunikatsioon, poliitilised kampaaniad. Valitsetus kui poliitiline kommunikatsioon: avalik sektor ja selle kommunikatiivsus. Kodaniku institutsiooni teisenemine ja poliitiline kommunikatsioon. Üleilmastumine, piiride ähmastumine ja poliitilise kommunikatsiooni teisenemine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Tudeng peaks omandama poliitilise kommunikatsiooniga seonduva sõnavara ja ülevaate selle erinevatest käsitlustraditsioonidest, kui ka kriitilise analüütilise lähenemisvõime sellega haakuvatele valdkondadele; magistrandid ka konkreetsema/sügavama ekspertiisi nende spetsialiseerumisvaldkonnas.

Õppejõud
Mari-Liis Jakobson
space