Kodanikeühiskonna teooria (RAS7361.YK)
space
Õppeaine kood
RAS7361.YK
vana ainekood
RAS7361
Õppeaine nimetus eesti k
Kodanikeühiskonna teooria
Õppeaine nimetus inglise k
Theory of Civil Society
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Teadmised kodanikeühiskonna mõiste kasutamisest sotsioloogilises, politoloogilises ja üldises ühiskonnateoorias.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Selgitatakse kodanikuühiskonna mõiste suhet teiste lähedaste mõistetega nagu sotsiaalsed liikumised, demokraatia, poliitiline kultuur, eluilm ja kodanlik avalikkus. Vaatluse all on kodanikuühiskond nii ühiskonnateoreetilise kui ka empiirilise mõistena: tutvutakse klassikaliste ja kaasaegsete teoreetikutega ning teemaga seotud aktuaalsete uurimusvaldkondadega. Viimastest olulisimad on kodanikuühiskonna roll arengumaade demokratiseerumise protsessis, postsotsialistlike kodanikuühiskondade eriprobleemid ning kodanikuühiskonna ja kaasaegse heaoluriigi suhe.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane omab süvendatud teadmisi kodanikuühiskonna mõistest ja sellega seonduvatest teooriatest.
Õppejõud
Mikko Lagerspetz
space