Sõltuvuskäitumine (PSP6063.LT)
space
Õppeaine kood
PSP6063.LT
vana ainekood
PSP6063
Õppeaine nimetus eesti k
Sõltuvuskäitumine
Õppeaine nimetus inglise k
Addictive Behavior
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade erinevatest sõltuvuskäitumise vormidest, sõltuvuse tekke erinevatest mudelitest ja seletustest ning abistamise võimalustest. Tutvustada sõltuvuskäitumise ennetamise ja sekkumise erinevaid võimalusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sõltuvuskäitumisele iseloomulikud tunnused ja sõltuvuse tekke erinevad mudelid. Erinevad sõltuvuskäitumise vormid: kliinilised ja teoreetilised. Sõltuvuskäitumisele iseloomulik mõtlemine ja enesekahjustamine. Sõltuvuskäitumise kui sotsiaalse probleemi kujunemise ajalugu Eestis. Sõltuvuse etioloogilised mudelid. Erinevate sõltuvuskäitumiste abistamise vajadus ja võimalused. Sõltuvuskäitumise preventsioon erinevatel tasanditel. Primaarse preventsiooni spetsiifika koolis, kasutatavad meetodid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi sõltuvuse tekke erinevatest mudelitest ning soodustavatest taustateguritest;
- omab arusaama sõltuvuskäitumise erinevatest vormidest ning abistamise võimalustest;
- omab teadmisi levinumate uimastite närvisüsteemi mõjutavatest omadustest ning nende lühi-ja pikaajalistest mõjudest;
- suudab eristada sõltuvuskäitumise preventsioonistrateegiate tõhusust ja kohasust, töötades erinevate sotsiaalsete gruppidega.
Õppejõud
Kristiina Kompus
space