Sissejuhatus psüühikasse (PSP6060.LT)
space
Õppeaine kood
PSP6060.LT
vana ainekood
PSP6060
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus psüühikasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Mind
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Mõista psüühika olemust ja erinevust mittepsüühilistest nähtustest. Psüühika funktsioneerimise aluste ja põhimõtete tundmaõppimine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Psüühika. Psühholoogia paradigmad ja meetodid. Psühholoogia rakendamise võimalused. Sensoorsed protsessid: nägemine, kuulmine, tasakaal, keha asend ruumis, süva- ja puutetundlikkus, lõhna- ja maitsetundlikkus, muud meeled. Motoorika. Närvisüsteemi ehitus ja funktsioneerimine. Psüühilised protsessid: emotsioonid, motivatsioon, taju, mälu, mõtlemine, tegevuse planeerimine, keel ja kõne.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab psüühika olemust ja erinevust mittepsüühilistest nähtustest;
- teab psüühika funktsioneerimise aluseid ja põhimõtteid.
Õppejõud
Aaro Toomela, PhD
space