Matemaatika erialaseminar I (MLM8224.DT)
Õppeaine kood
MLM8224.DT
vana ainekood
MLM8224
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatika erialaseminar I
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar in Mathematics I
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Doktoritöö temaatikaga seotud ettekannete ettevalmistamine ning esitamine, erialakonverentside (seminaride) ettekannete koostamine, nende sisuline arutelu. Erialakirjanduse läbitöötamine ja refereerimine. Uute uurimistulemiste ja ideede analüüsimine.
Õppeaine õpiväljundid
Tutvutakse uuemate teadustulemuste ja uurimissuundadega ning omandatakse teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud edukaks uurimistööks.
Hindamismeetodid
Vajalik on aktiivselt osaleda seminaridel ja esineda vähemalt 2 ettekandega.
Õppejõud
Kohustuslik kirjandus
Erialastes ajakirjades/monograafiates ilmunud materjalid