Matemaatika erialaseminar II (MLM8024.DT)
Õppeaine kood
MLM8024.DT
vana ainekood
MLM8024
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatika erialaseminar II
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar in Mathematics II
Õppeaine maht EAP
9.0
Orienteeruv kontakttundide maht
20
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Doktoritöö teemaga seotud erialakirjandusega tutvumine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Doktoritöö temaatikaga seotud ettekannete ettevalmistamine ning esitamine, erialakonverentside (seminaride) ettekannete koostamine, nende sisuline arutelu. Erialakirjanduse läbitöötamine ja refereerimine. Uute uurimistulemiste ja ideede analüüsimine.
Õppeaine õpiväljundid
Tutvutakse uuemate teadustulemuste ja uurimissuundadega ning omandatakse teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud edukaks uurimistööks.
Hindamismeetodid
Eksam. Vajalik on aktiivselt osaleda seminaridel ja esineda vähemalt 3 ettekandega.
Õppejõud
Kohustuslik kirjandus
Erialastes ajakirjades/monograafiates/infobaasides ilmunud materjalid.