Matemaatika erialakirjanduse seminar I (MLM8021.DT)
Õppeaine kood
MLM8021.DT
vana ainekood
MLM8021
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatika erialakirjanduse seminar I
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar in Professional Mathematical Literature I
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
14
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Doktoritöö temaatikaga seotud erialakirjanduse otsimine ja süstemaatiline läbitöötamine. Andmebaasi MathSciNet kasutamine. Doktoritöö teemaga lähedasel alal töötavate eriteadlaste kodulehekülgedel asuvate töödega tutvumine.
Õppeaine õpiväljundid
On omandatud kogemused erialase kirjanduse leidmiseks ja selle läbitöötamiseks.
Hindamismeetodid
Hindeline arvestus. Juhendaja hindab tulemuslikkust doktorandi väitekirjas esitatava kirjanduse ülevaate põhjal.
Õppejõud
prof Anne Tali, prof Andi Kivinukk
Kohustuslik kirjandus
Erialastes ajakirjades/monograafiates/infobaasides ilmunud materjalid.