Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine (MLM8004.DT)
Õppeaine kood
MLM8004.DT
vana ainekood
MLM8004
Õppeaine nimetus eesti k
Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Harmonic Analysis and Approximation Theory
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
14
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Fourier read ja Fourier teisendus, nende tähtsamad koonduvusomadused. Funktsioonide lähendamise idee. Parim lähendus. Trigonomeetriliste polünoomidega lähendamine. Otsesed ja pöördteoreemid. Algebraliste polünoomidega lähendamine. Interpolatsioonipolünoomid. Splainid, ratsionaalpolünoomid, lainekesed.
Õppeaine õpiväljundid
Teatakse ja osatakse rakendada kursuses esitatud fakte ja meetodeid.
Hindamismeetodid
Eksam. Teoreetilised kodutööd, vestlus.
Õppejõud
Kohustuslik kirjandus
Kivinukk, A; Pallas, L. 2002 Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine.