Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine (MLM8002.DT)
Õppeaine kood
MLM8002.DT
vana ainekood
MLM8002
Õppeaine nimetus eesti k
Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine
Õppeaine nimetus inglise k
Harmonic Analysis and Approximation Theory
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
14
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Fourier’ read ja Fourier’ teisendus, nende tähtsamad koonduvusomadused. Funktsioonide lähendamise idee. Parim lähendus. Trigonomeetriliste polünoomidega lähendamine. Otsesed ja pöördteoreemid. Algebraliste polünoomidega lähendamine. Interpolatsioonipolünoomid. Splainid, ratsionaalpolünoomid, lainekesed.
Õppeaine õpiväljundid
Teatakse ja osatakse rakendada kursuses esitatud fakte ja meetodeid.
Hindamismeetodid
Eksam. Teoreetilised kodutööd, vestlus.
Õppejõud
prof Andi Kivinukk, van.teadur Maria Zeltser
Kohustuslik kirjandus
Kivinukk, A.; Pallas, L. 2002 Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine.
Asenduskirjandus
Cheney, W.; Light, W. 2000 A Course in Approximation Theory. Pacific Grove; Benedetto, J. 1997 Harmonic Analysis and Applications. Boca Raton.