Fourier` analüüs ja selle rakendused (MLM8001.DT)
Õppeaine kood
MLM8001.DT
vana ainekood
MLM8001
Õppeaine nimetus eesti k
Fourier` analüüs ja selle rakendused
Õppeaine nimetus inglise k
Fourier Analysis and Its Applications
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
14
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Skalaarkorrutis ja ortogonaalsus. Fourier’ rea ja Fourier’ integraali üldised omadused. Diskreetne Fourier’ teisendus. Laplace’i teisendus. Lainekeste arendused. Sturm-Liouville’i rajaülesanne. Osatuletistega diferentsiaalvõrrandite lahendamine. Rakendused füüsikas ja finantsmatemaatikas.
Õppeaine õpiväljundid
Teatakse ja osatakse rakendada kursuses esitatud fakte ja meetodeid.
Hindamismeetodid
Eksam. Teoreetilised kodutööd, vestlus.
Õppejõud
prof Andi Kivinukk
Kohustuslik kirjandus
Hanna, J. R.; Rowland, J. H. 1990 Fourier series, transforms, and boundary value problems. New York, Wiley.
Asenduskirjandus
Gasquet, C.; Witomski, P. 1999 Fourier analysis and applications: filtering, numerical computation, wavelets. New-York, Springer-Verlag; Vretblad, A. 2003 Fourier analysis and its applications. New York, Springer-Verlag;
Stade, E. 2005 Fourier analysis. Hoboken (New Jeresey), John Wiley & Sons.