Bakalaureusetöö seminar (MLM6421.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6421.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Bakalaureusetöö seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Bachelor's Seminar
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandada teadmised ja oskused uurimistööks matemaatika vallas. Soodustada akadeemilise väitluse oskuste arengut.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Bakalaureusetöö eesmärk, ülesanne. Nõuded bakalaureusetöö sisule ja vormistamisele. Kaitsmise protseduur.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab vormistada kirjalikku uurimistööd matemaatika vallas;
- oskab oma tulemusi esitada suuliselt;
- suudab osaleda akadeemilises diskussioonis õppejõudude ja kaastudengitega.
Õppejõud
Anna Šeletski
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space