Praktika (MLM6412.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6412.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Professional Placement
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Arendada majandusmatemaatika või andmeanalüüsiga seotud praktiliste probleemide iseseisvat lahendamisoskust. Luua eeldus iseseisvaks toimetulekuks vastavas ettevõttes või -osakonnas. Luua eeldused reaalse ettevõtte toimimise tundmaõppimiseks. Arendada üliõpilases oma tegevuste analüüsimise võimet. Toetada üliõpilase sotsiaalse kompetentsi (kommunikatsioon, vastutus, meeskonnatöö jms) kasvu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktika toimub kas avalikus või eraettevõttes, kooskõlas matemaatika instituudi kehtestatud erialapraktika eeskirjaga ning vastavalt koostöös praktikakohaga koostatud praktikaplaanile. Viimane koostatakse. Praktikal olles täidab üliõpilane praktikakoha juhendaja poolt antud tööülesandeid. Praktikaaruandes reflekteerib üliõpilane toimunut. Praktika kogemus arutatakse läbi praktikat lõpetaval seminaril.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb ettevõtte tegelikku toimimist;
- oskab oma teadmisi rakendada ning uut juurde õppida tööülesannete edukaks täitmiseks;
- analüüsib oma töiseid õnnestumisi ja ebaõnnestumisi saadud kogemusi, kompetentsi kasvu jne;
- kasvatab oma sotsiaalset kompetentsi (kommunikatsiooni, meeskonnatöö jms oskus).
Õppejõud
Anna Šeletski
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space