Praktika II (MLM6411.DT)
Õppeaine kood
MLM6411.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Praktika II
Õppeaine nimetus inglise k
Work Placement II
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Arendada majandusmatemaatika või andmeanalüüsiga seotud praktiliste probleemide iseseisvat lahendamisoskust. Luua eeldus iseseisvaks toimetulekuks vastavas ettevõttes või –osakonnas. Luua eeldused reaalse ettevõtte toimimise tundmaõppimiseks. Arendada üliõpilases oma tegevuste analüüsimise võimet. Toetada üliõpilase sotsiaalse kompetentsi (kommunikatsioon, vastutus, meeskonnatöö jms) kasvu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Praktika toimub kas avalikus või eraettevõttes, kooskõlas matemaatika instituudi kehtestatud erialapraktika eeskirjaga ning vastavalt koostöös praktikakohaga koostatud praktikaplaanile. Viimane koostatakse. Praktikal olles täidab üliõpilane praktikakoha juhendaja poolt antud tööülesandeid. Praktikaaruandes reflekteerib üliõpilane toimunut. Praktika kogemus arutatakse läbi praktikat lõpetaval seminaril.
Iseseisev töö
Praktika juhendi ja loengute läbitöötamine, ülesannete lahendamine
Õppeaine õpiväljundid
Tunneb ettevõtte tegelikku toimimist. Oskab oma teadmisi rakendada ning uut juurde õppida tööülesannete edukaks täitmiseks. Analüüsib oma töiseid õnnestumisi ja ebaõnnestumisisaadud kogemusi, kompetentsi kasvu jne. Kasvab sotsiaalne kompetents (kommunikatsiooni, meeskonnatöö jms oskus).
Hindamismeetodid
Arvestus.
Arvestuseks esitab üliõpilane praktikapäeviku koos eneseanalüüsiga ning juhendaja hinnanguga.
Õppejõud
dots Maria Zeltser
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel.