Matemaatiline planeerimine (MLM6300.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6300.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatiline planeerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Mathematical Programming
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärkideks on:
anda üliõpilastele sissejuhatav ülevaade matemaatilise planeerimise meetoditest ning nende kõige olulisematest rakendustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Matemaatilise planeerimise alused: lineaarse planeerimise sissejuhatus ja duaalsusteooria. Lineaarne ja mittelineaarne planeerimine: baasilahendid ja simpleksmeetod, kumer planeerimine, Karush–Kuhn–Tucker´i tingimused, täisarvuline planeerimine.
Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb matemaatilise planeerimise põhimõisteid;
- tunneb kursuse raames käsitletavaid põhilisi tulemusi;
- oskab lahendada tüüpülesandeid.
Õppejõud
Jorge Eduardo Macias Diaz
space