Väärtpaberite portfelliteooria alused (MLM6232.DT)
Õppeaine kood
MLM6232.DT
vana ainekood
MLM6232
Õppeaine nimetus eesti k
Väärtpaberite portfelliteooria alused
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Portfolio Management
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
52
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tähtsamate matemaatiliste meetodite tutvustamine majandus-, sotsiaal- ja loodusteadustes
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Väärtpaberite portfelliteooria alused
Iseseisev töö
Teooria rakendused
Õppeaine õpiväljundid
Teab/tunneb aine sisu ja oskab kasutada seal esitatud meetodeid.
Hindamismeetodid
Hindeline arvestus. Teoreetilised ja arvutil tehtavad kodutööd, kontrolltööd.
Õppejõud
juhtiv teadur A. Kivinukk