Planeerimise ja juhtimise matemaatilised meetodid (MLM6230.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6230.DT
vana ainekood
MLM6230
Õppeaine nimetus eesti k
Planeerimise ja juhtimise matemaatilised meetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Mathematical Methods in Management
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Erialaaine, kõrvalaine Majandusmatemaatika aine. Eesmärgid on järgmised: õpitakse tundma planeerimise ja juhtimise põhifunktsioone. Majanduse ja matemaatika vahelise seose näitamise, juhtimise ja optimeerimise ülesannete lahendamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Matemaatiliste meetodite osa juhtimisel. Juhtimisteooria põhimõisted. Otsustusprotsessi põhietapid ja nende sisu: ülesande püstitus, alternatiivid, väliskeskkonna mõju, tulemuste hindamine, määramatuse arvestamine, otsuse vastuvõtmine. Otsustusprotsessi aspektid. Tulemuste modelleerimine ja analüüs. Teenindusteooria. Lineaarse planeerimisülesande (LPÜ) erikujud ja lahendid. Duaalsed LPÜ-d ja duaalsusteoreemid. Täisarvulise planeerimise ülesanne. Transpordiülesanne. Mänguteooria elemente. Maatriksmängu lahendamine lineaarse planeerimise meetoditega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teab planeerimise ja juhtimise põhilisi matemaatilisi mudeleid ja meetodeid;
Oskab neid matemaatilisi mudeleid ja meetodeid rakendada.
Õppejõud
em professor Paul Tammela
space