Matemaatiline modelleerimine (MLM6227.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6227.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Matemaatiline modelleerimine
Õppeaine nimetus inglise k
Mathematical Modelling
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Jorge Eduardo Macias Diaz (õpetamise keel: inglise keel)
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda üldine ettekujutus matemaatilisest modelleeerimisest ja õpetada looma erinevaid matemaatilisi mudeleid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Matemaatiline modelleerimine, selle rakendused. Lineaarsed ja mittelineaarsed mudelid, pidevad ja diskreetsed mudelid, deterministlikud ja stohhastilised mudelid, staatilised ja dünaamilised mudelid. Mudelite ehitamise printsiipe. Modelleerimine kui mudelite täiustamise protsess. Operatsiooninalüüsi kasutamine modelleerimisel. Ekstreemumülesanded mudelitena. Diferentsiaalvõrrandite ja diferentsiaalvõrrandite süsteemide, samuti diferentsvõrrandite ja nende süsteemide kasutamine modelleerimisel.
Füüsikalisi, bioloogilisi, demograafilisi, ökoloogilisi ja majanduslikke mudeleid. Mänguteooria elementide kasutamine modelleerimisel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb mudelite tüüpe;
- oskab koostada mudelit;
- tunneb modelleerimise printsiipe;
- oskab isekoostatud mudeleid täpsustada ja edasi arendada;
- tunneb simuleerimise ja mänguteooria kasutamise võimalusi modelleerimisel.
Õppejõud
Jorge Eduardo Macias Diaz
space