Elementaarmatemaatika III (MLM6193.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6193.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Elementaarmatemaatika III
Õppeaine nimetus inglise k
Elementary Mathematics III
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada põhikoolis käsitletavate geomeetriaalaste mõistete süsteem.
Tutvustada süvendatult vastavate ülesannete lahendusmeetodeid.
Arendada ülesannete lahendusoskust.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Meetrilised seosed hulknurgas; hulknurkade kongruentsuse ja sarnasuse tunnused. Ringjoon ja ring. Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria. Konstruktsioonid sirkli ja joonlauaga. Hulktahukad ja pöördkehad ning nende pindalad ja ruumalad.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb elementaargeomeetria põhimõisteid;
- oskab põhjendada kursuse raames käsitletavaid teoreeme;
- oskab lahendada elementaargeomeetria ülesandeid;
- suudab põhjendada konstruktsioonülesannete lahendamise ideid;
- oskab rakendada tasandigeomeetria mõisteid lihtsamate ruumigeomeetria ülesannete lahendamisel;
- on võimeline neid teemasid koolis õpetama.
Õppejõud
lektor Annika Volt
space