Sissejuhatus ülikoolimatemaatikasse (MLM6070.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6070.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus ülikoolimatemaatikasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to University Mathematics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Alar Leibak (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda üliõpilastele ülevaade matemaatika erinevatest valdkondadest ja rakendustest.
Anda kogemus erialase kirjandusega töötamisest ning lihtsa matemaatilise teksti vormistamisest küljendussüsteemi LaTeX abil.
Anda kogemus avalikust esinemisest seminarivormis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatav aine matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüsi eriala üliõpilastele matemaatika ja selle rakenduste tutvustamiseks.
Õppida küljendama matemaatilist teksti küljendussüsteemi LaTeX baasil.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on saanud ülevaate matemaatika erinevatest rakendustest ja uurimissuundadest;
- on tutvunud matemaatikute ja matemaatika rakendajate karjääriradadega;
- oskab leida motivatsiooni õppimisel;
- omandab esmast oskust lihtsa matemaatilise teksti vormistamisel;
- oskab elementaarsel tasemel kasutada küljendussüsteemi LaTeX;
- saab esinemiskogemuse.
Õppejõud
Anna Šeletski
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space